GPS praćenje i zaštita vozila

Satelitsko praćenje vozila

Svaki vozni park je značajan kapital za jednu kompaniju, zajedno sa tim i zahteva posebnu pažnju. Vek trajanja vozila, kao i troškovi korišćenja – troškovi goriva i servisiranja – u značajnoj meri zavise od načina korišćenja vozila.

Prednosti upotrebe sistema:

– REDUKOVANJE TROŠKOVA – Smanjenje troškova goriva, smanjenje telefonskih računa, smanjenje troškova servisiranja vozila;
- UŠTEDA U VREMENU – Lakše i brže kontrolisanje vozača, lakša i brža administracija pomoću izveštaja koji se automatski kreiraju.

Mogućnosti sistema:

– PRAĆENJE VOZILA U REALNOM VREMENU – praćenje jednog ili više vozila na istoj mapi
- PREGLED ISTORIJE KRETANJA – pregled rute kretanja za bilo koji dan od datuma ugradnje
- PRIKAZ BRZINE KRETANJA – pregled brzine u svakom trenutku
- PRIKAZ MESTA ZAUSTAVLJANJA – na mapi se pokazuju tačke zaustavljanja
- DODELJIVANJE ZONA – dodeljivanje zona unutar mape koje se ne smeju napustiti, ili u koje se ne sme ulaziti ili zaustavljati u njima


Auto Joca GPS

Specijalne funkcije:

- Brzina i pređeni put sa tahografa
- Količina potrošenog goriva
- Prosečna potrošnja goriva
- Nivo goriva u rezervaru
- Broj obrtaja motora
- Pozicija pedale gasa
- Temperatura tovarnog prostora
- Razlikovanje vozača

Auto Joca GPS
Auto Joca GPS

Satelitska zaštita vozila

Krađa vozila je globalni problem koji traži poseban pristup u rešavanju. Trenutno najbezbedniji, a ujedno i najsavremeniji način rešavanja istoj jeste satelitska zaštita vozila.
- Prilikom ALARMIRANJA vozila, u najvećem broju slučajeva niste u blizini vozila i nećete ni primetiti zvučni znak alarma. Međutim kod satelitske zaštite sistem automatski alarmira, a DISPEČERSKI CENTAR će vas odmah kontaktirati i obavestiti o dešavanju ili po potrebi kontaktirati policiju. Pomoću GPS alarma čak i nakon uspešnog otuđenja vozila, dispečeri mogu pozicionirati vozilo.

Bitniji elementi satelitske zaštite:

– POZICIONIRANJE VOZILA – u svakom trenutku dispičarski centar, kao i vi možete pozicionirati vaše vozilo
- DALJINKSA BLOKADA MOTORA – po potrebi Dispečerski centar može izvršiti daljinsko zaustavljanje vozila.
– RAZNI SENZORI – pomoću raznih senzora prati se stanje vozila u svakom trenutku i putem ovih informacija Dispečerski centar može ustanoviti alarmnu situaciju. Senzori mogu biti: senzor otvaranja vrata, gepeka, haube, ultrazvučni senzor, senzor podizanja vozila i sl.
- IDENTIFIKACIJA VOZAČA – postoji dva načina za korišćenje vozila od strane neovlašćenog lica: skrivenim tasterom ili kod karticom. Korisnik prilikom pokretanja motora treba da pritisne taster ili da približi karticu čitača, u protivnom GPS uređaj šalje alarm Dispečerskom centru.

Auto Joca GPS